Sunday, February 15, 2009

Para kay Nina

Habang pinipinilit mo ang sarili mong di ka apektado.

Lalo kang binibigyan ng pagsubok para malaman ang katatagan ng paniniwala mo sa Kanya.

At habang sinasabi ng lahat na mahirap.

Pagsikapan mong patunayan na pede naman.

Kayang makapaghanap ng buhay ng marangal sa panahon ng krisis.

Yey!

Go! Go! Go! Nina sa Job hunting!!!!

Isang Paaalala sa iyong nawawalan ng pag-asa...ang iyong konsensya..

~Bakekang~

Sunday, February 1, 2009

Missing You

Three years have passed..still I remember that fateful day when God has ended all your sufferings here on earth..

When he finally called you unto his loving arms..

It is still vivid. That moment when I saw you lifeless at the hospital bed.

I can still feel the pain and probably will forever feel it. That I am so helpless at the time. I can do nothing to bring you back to life. Into your full glory. We have so many plans.

But I did surrender. To Him. I know it is His plan. I believe that you are at peace with Him now. I missed you so much and will always do..

Thank you for the wonderful memories..there will be no one like you..a mother and a friend in one..until we meet again Nanay..

more pics here. =)

~Bakekang~